Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH

E-mail

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BiHEM radne grupe

BOSANSKO-HERCEGOVAČKA KOOPERATIVNA GRUPA ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI

B I H E M

RADNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI

1. Radna grupa za akutne leukemije

Voditelj grupe: mr sci. dr Alma Halilbašić

Članovi:          

 • doc. dr Alma Sofo Hafizović
 • prim. dr Meliha Vila
 • dr Josip Petrović
 • mr sci. dr Lejla Burazerović
 • mr sci. dr Mesud Jamaković
 • dr Vlastimir Simendić
 • dr Aida Dizdarević
 • dr  Lejla Ibričević Balić
 • dr Emina Suljević
 • dr Marina Skurić Tomić

2. Radna grupa za MPN

Voditelj grupe: prim. mr sci. dr Vildan Bijedić

Članovi:      

 • prim. dr Sabira Kurtović
 • dr Azra Jahić
 • dr Vedrana Gačić
 • dr Amna Uzunović
 • dr Emina Suljević
 • dr Nedžla Polimac
 • mr sci. dr Aida Medanhodžić
 • dr Samira Hasić
 • Banja Luka

3. Radna grupa za limfoproliferativne bolesti

Voditelj grupe: doc. dr Alma Sofo Hafizović

Članovi:  

 • prim. dr Sabira Kurtović
 • prim. dr Nada Škobić
 • prim. dr Ferida Čolaković
 • dr Lejla Ibričević Balić
 • mr sci.dr Mesud Jamaković
 • dr Adnan  Bureković
 • dr Emina Suljević
 • dr Azra Jahić
 • dr Alma Halilbašić
 • dr Samira Hasić
 • dr Aida Dizdarević
 • dr Josip Petrović
 • dr Vedrana Gačić
 • mr sci. dr Lejla Burazerović
 • mr sci. dr Sanela Šahović
 • dr Nedžla Polimac
 • dr Haris Šahović ( Multipli mijelom )
 • doc. dr Aida Arnautović

 4. Radna grupa za anemije

Voditelj grupe: dr Melina Drljo

Članovi:

 • mr sci. dr Sanela Šahović
 • dr Nedžla Polimac
 • dr Marina Skurić Tomić
 • dr Vasvija Šarić
 • prim. mr sci. dr  Vildan Bijedić
 • Zenica
 • Banja Luka

5. Radna grupa za hemostazu, trombozu i bolesti trombocita

Voditelj grupe: prim. dr Meliha Vila

Članovi:            

 • prof. dr Edo Hasanbegović
 • doc. dr Meliha Sakić
 • prim. mr sci. dr Vildan Bijedić
 • dr Adnan Bureković
 • dr Vedrana Gačić
 • dr Emina Suljević
 • dr Melina Drljo
 • mr sci. dr Mesud Jamaković

6. Radna grupa za rijetke bolesti

Voditelj grupe: prim. dr Nada Škobić Bovan

Članovi:

 • prof. dr Edo Hasanbegović
 • doc. dr Meliha Sakić
 • dr Adela Tunjić
 • dr Senada Mehadžić
 • dr Emina Suljević
 • dr Jasmina Omerović

7. Radna grupa za pedijatrijsku hematoonkologiju

Voditelj grupe: prof. dr Edo Hasanbegović

Članovi:     

 • doc. dr Meliha Sakić
 • dr Adela Tunjić
 • dr Senada Mehadžić
 • dr Tanja Šimšić
 • dr Amila Latifagić

8. Radna grupa za potpornu terapiju u hematologiji

Voditelj grupe: doc.dr Meliha Sakić

Članovi:      

 • dr Lejla Ibričević Balić
 • prof. dr Edo Hasanbegović
 • prim dr Slavica Mott Divković
 • mr sci. dr Mesud Jamaković
 • dr Marina Skurić Tomić
 • dr Vasvija Šarić
 • dr Sanja Klarić
 • dr Ivana Talić Drlje
 • dr Emina Suljević
 • dr Kadrija Abduzaimović

9. Radna grupa za hematopatologiju, citologiju i laboratorijsku dijagnostiku

Voditelj grupe: doc. dr Nurija Bilalović

Članovi:  

 • dr Semir Mešanović
 • dr Violeta Šoljić
 • doc. dr Amina Kurtović
 • prim. dr Nina Jurić

10. Radna grupa za transplantaciju koštane srži

Voditelj grupe: doc. dr Aida Arnautović Čustović

Članovi:

 • prim. dr Meliha Vila
 • doc. dr Alma Sofo Hafizović
 • prim. mr sci. dr Vildan Bijedić
 • mr sci. Dr Adela Tunić
 • prim. dr  Slavica Mott Divković
 • dr Tanja Šimšić
 • doc. dr Meliha Sakić
 • dr Aida Dizdarević
 • mr sci. dr Aida Medanhodžić
 • mr sci. dr Mesud Jamaković
 • mr sci. dr Lejla Burazerović
 • dr Lejla Ibričević Balić
 • dr Emina Suljević
 • dr Azra Jahić
 • dr Vlastimir Simendić
 • dr Haris Šahović
 • dr Marina Skurić Tomić
 • dr Melina Drljo
 • dr Aida Žabić
 • prim. dr Jadranka Knežević
 • dr Sunita Ćustendil

E-mail

info@uhit.ba