Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH

E-mail

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • UHIT Udruženje hematologa i transfuziologa

  UHIT Udruženje hematologa i transfuziologa

  Više
 • UHIT novosti i događaji

  UHIT novosti i događaji

  Više
 • BIHEM smjernice

  BIHEM smjernice

  Više

Bosansko-hercegovačka kooperativna grupa za hematološke bolesti

Pozivnica za učešće

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje Hematologa i Transfuziologa FBiH će u Sarajevu 07. decembra 2018. godine biti domaćin jednodnevnog Simpozija iz kliničke Transfuzijske medicine.

Simpozij je namjenjen prvenstveno za kliničare i specijaliste transfuzijske medicine. Pozvani predavači su stručnjaci iz navedenog područja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Održavanje Simpozija je planirano u sali OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja KCUS u periodu od 10:00-14.00h.

Osim u planiranom stručnom dijelu kongresa, bit ćemo u prilici naša iskustva podjeliti s kolegama nakon predavanja uz prigodni ketering.
Iskreno vjerujemo da ćete uživati u stručnom dijelu kongresa i da će boravak u Sarajevu biti ugodan.

Učešće na Simpoziju iz kliničke Transfuzijske medicine će biti bodovano od strane Ljekarske/Liječnićke komore Kantona Sarajevo prema Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima usavršavanja ljekara/liječnika u FBIH, sa 7 bodova za predavače i 3 boda za učesnike.


Program:

Mjesto održavanja Simpozija NIR KCUS  07.12. 2018. od 10h - 14h

10:00 - 11:00   Prim. dr sci. med. Dragica Vučelić, Klinički centar Srbije, Kabinet za transfuziju
 “Značaj primjene krioprecipitata u svakodnevnoj kliničkoj praksi” sa osvrtom na politraume, hronično oboljenje jetre i TTP”

11:00 - 11:15   Mr sci. med.  dr Elma Ćatović-Baralija, Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH
 “Skrining dobrovoljnih davaoca krvi NAT metodom, prednosti i mane”

11:15 - 11:35   Kafe pauza

11:35 - 12:10   Prof. dr sci. med. Alma Sofo-Hafizović, Klinika za hematologiju KCU Sarajevo
“Predviđač uspješnog prikupljanja matičnih ćelija hematopoeze u toku jednog dana”     

12:10 - 12.40   Mr sci. Marko Lilić, Sveučilište Josipa Jurja Štrosmayera, Osijek, Hrvatska
“Molekularna tipizacija eritrocitnih, leukocitnih i trombocitnih antigena, te detekcija antitrombocitnih antitijela, kao doprinos sigurnoj transfuziji”

12.50 - 13:20   Mr sci. med.dr Edin Kabil, Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCU Sarajevo
“Prokoagulacija, antikoagulacija i terapijske smjernice u savremenoj kliničkoj praksi”
“Principi autotransfuzijskog liječenja u visoko-invazivnim hirurgijama”.
            
13:20 - 13:40   Diskusija

13:40   Ketering

14:10   Skupština UHIT-a


Prijave slati na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Udruženje hematologa u FBiH
Bolnička 25, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 297 160
Fax: +387 33 557 766
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.uhit.ba


Udruženja hematologa i transfuziologa u FBiH

ZVANIČNA WEB STRANICA UDRUŽENJA

Ciljevi Udruženja: praćenje razvoja dostignuća iz oblasti hematologije, transfuziologije i transplantacije i upoznavanje članova Udruženja sa novinama u cilju unapređivanja njihovih znanja i osposobljavanja, razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika FBiH i međusobna razmjena mišljenja i iskustava u naučnom, stručnom radu iz područja hematologije i transfuziologije i srodnih naučnih disciplina.


Saznaj više
UHIT


  • Neutropenična dijeta

   Neutropenična dijeta je režim ishrane kojeg se pridržavate kad ste neutropenični.

   više
  • Kako živjeti sa limfomom?

   Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH je izdalo Brošuru za pacijente - Kako živjeti sa limfomom?

   više


  78

  članova


  5

  Centara

  Kako postati član

  Kako postati član?

  Poštovane kolege,

  pristupnicu je potrebno dostaviti poštom ili faksom te jedan primjerak odnijeti u računovodstvo ustanove u kojoj ste zaposleni da bi se vršila mjesečna uplata članarine.

  Više

  E-mail

  info@uhit.ba